Tretia svetová vojna klope na dvere! Analytik sa pozerá do mapy aj do minulosti a prenáša hrozivé slová.

Tretia svetová vojna klope na dvere! Analytik sa pozerá do mapy aj do minulosti a prenáša hrozivé slová.

Vojenský analytik Martin Koller vo svojom komentári uvádza, že mu súčasné dianie v Európe pripomína rok 1939. Len s tým rozdielom, že úlohu nacistického Nemecka má dnes vraj Turecko a miesto sudetských a iných Nemcov destabilizujúcich niektoré európske krajiny je tu početnejšia moslimská komunita. Z tohto hľadiska sa obáva najhoršieho. V komentári tiež detailne popisuje, ako fungujú systémy protiraketovej obrany a ako málo efektívne podľa neho v skutočnosti sú.

Je potrebné vychádzať z niekoľkých základných úvah. Každé konanie má minimálne dvoch vyjednávačov. V politike a obchode nedá veriť nikomu. Možno len opakovať, že vývoj v Európe pripomína rok 1939. Len miesto nacistického Nemecka je tu Turecko a miesto takzvaných sudetských a iných Nemcov destabilizujúcich kedysi niektoré krajiny Európy tu sú početnejšie a menej civilizované moslimské komunity. Dohody s Tureckom možno prirovnať k hanebnej, ba zločinnej mníchovskej dohode nacistického vydierača s demokratickými zbabelcami a zradcami. Práve mníchovská dohoda postavená na zbabelosti a zrade pomohla vytvoriť základ k rozpútaniu druhej svetovej vojny a holokaustu. Erdogan je v pozícii Hitlera a Merkelová v pozícii Chamberlaina. Vedenie väčšiny údajne demokratických krajín v Európe všemožne potláča slobody občanov a snažia sa zamerať ich nepriateľstvo proti Rusku rovnako ako koncom tridsiatych rokov. Tretia svetová vojna klope na dvere!

Erdogan môže robiť len to, čo mu druhá strana dovolí. Keby nemal ako partnerov vystrašených úbožiakov z EÚ vedenej Merkelovou a podporu z USA a Saudskej Arábie, dávno by niekam zaliezol. Zásadnou otázkou je, prečo európske záujmy zastáva voči Turecku evidentne neschopná bývalá socialistická politická pracovníčka? Taká poplašená ženština čoby reprezentant Európy musí byť nielen Erdoganovi, ale všetkým veriacim moslimom doslova na smiech. Rovnako ako zženštení socialistickí a kresťanskí kastráti, ktorí vedia v Bruseli iba bláboliť o ľudských právach.

Ďalším tureckým tromfom v pokri o budúcnosť Európy je islamská armáda, o ktorej naše médiá samozrejme mlčia rovnako ako všemožní bezpečnostní experti a turkologovia vystupujúci v ČT. Vedenie EÚ rovnako ako mnohí národní politici zaryto odmietajú plniť svoje zákonom dané povinnosti vo vzťahu k občianskej väčšine – počnúc pravdivými informáciami a právom na sebaobranu. Tým sú vzorom v porušovaní zákonov, čo vedie k rozvratu a rastúcemu napätiu v spoločnosti. Snahou o umlčanie vlasteneckých kritikov problém ešte posilňujú a nahrávajú nepriateľovi.

Bojovníckej mediálnej propagande, ktorá má nasmerovať nepriateľstvo občianskej väčšiny proti Rusku verí čoraz menej Európanov. Rusko nemá k napadnutiu Európy akýkoľvek dôvod ani dostatočný vojenský potenciál. Stále viac Európanov si uvedomuje reálne ohrozenie zo strany Turecka a USA. NATO sa ukázalo z hľadiska obrany pred islamskou inváziou z Turecka a Líbye ako zbytočná a nefunkčná organizácia. Európa sa musí brániť sama, ak bude však politické vedenie schopné a ochotné plniť svoje povinnosti.

Ak nie, malo by byť vymenené na základe presadenia referenda ako hlavného prostriedku vlády občianskej väčšiny a presadenia jej životných záujmov. Z tohto hľadiska možno reálne počítať s odchodom národných štátov z EÚ, ktorého sa desia hlavne početní byrokrati v Bruseli, a preto klamú a strašia občanov svojich krajín. Ekonomické dopady odchodu by pre nás boli ďaleko menšie, než akými sa nás snažia zastrašovať. Iste, Nemecko by sa bez svojich východných kolónií s energetickými zdrojmi a lacnými pracovnými silami – modernými otrokmi – ekonomicky zrútilo. Keby sme odpojili naše elektrárne od nemeckého systému, môžu v Nemecku vyraziť v mercedesoch a bavorákoch na nákup ekologických petrolejok. Otázkou je zmysluplnosť existencie súčasnej EÚ, ktorá nie je ochotná brániť ani svoje hranice pred islamskou inváziou, nieto vytvárať slobodný a spravodlivý politický systém pre občiansku väčšinu.

Za čo vlastne berú kráľovské platy desaťtisíce povaľačov v Bruseli a okolí? Na to by sme mali myslieť vo voľbách!

Na potlačenie agresívnych chúťok Turecka by stačilo okamžité zastavenie ekonomickej spolupráce s ním, teda sankcie za islamskú inváziu. Namiesto ekonomicky stratových nenávistných sankcií proti Rusku, ktoré chránia Rusov na Kryme pred ukrajinským terorom a ožebračováním, sankcie proti reálnemu tureckému nepriateľovi ohrozujúcemu Európu. Pritom úplne anulovať všetky rokovania na tému pridruženia Turecka k EÚ, o nejakom voľnom pohybe osôb nehovoriac.

Turecko od prvopočiatku malo a stále má prostriedky migrácii v plnom rozsahu zabrániť. Je to jeho povinnosťou aj ako člena NATO. Turecko sa zachovalo a stále chová voči EÚ ako nepriateľ, a navyše vytvára islamskú armádu so Saudskou Arábiou, ktorá dlhodobo podporuje islamský terorizmus. Prepojenie Turecka s Európou by znamenalo prepojenie Saudskej Arábie s Európou so všetkými dôsledkami. Na to by sme nemali zabúdať vo voľbách!

Zásadnou otázkou je efektívna obrana pozemnej a námornej hranice EÚ vrátane použitia zbraní proti islamskej invázii. Pokiaľ bude agentúra FRONTEX slúžiť ako cestovná agentúra Ilegálov z Afriky do Európy, bude treba ju rozpustiť a vedúcich pracovníkov povolať k trestnej zodpovednosti. Nejedná sa predsa o žiadnych utečencov, ale väčšinou organizovaných ekonomických nelegálnych migrantov a čiastočne aj teroristov zameraných predovšetkým na zneužívanie európskeho sociálneho systému. Jednoznačne porušujú zákony EÚ a na jej územie by nemali byť vpustení.

Treba sa zbaviť rôznych medzinárodných dohôd, ktoré sa ukázali ako nezodpovedajúce bezpečnostnej realite, nefunkčné a doslova nebezpečné pre obyvateľov Európy, predovšetkým Dublinského dohovoru, Lisabonskej zmluvy a programu Euro Med. Slúžia iba k riadenej likvidácii európskej populácie, rozkrádaniu výsledkov jeho práce a obohacovaniu rôznych záujmových skupín a neziskoviek rozhadzovaním peňazí platených neefektívne jednotlivými štátmi do bezodnej pokladnice EÚ. Humanitárne programy má vo svete zabezpečovať OSN, nie občania EÚ a americké NATO.

Ďalej je potrebné z EÚ odstrániť a poslať domov a to aj s použitím násilia a odobratím už získaného občianstva hlásateľov a priaznivcov agresívnych foriem islamu, neochotných sa integrovať do civilizovanej európskej spoločnosti, a všetky sociálne parazity, ktorí mnohokrát celý život nepracovali a neplatili dane, hoci si užívajú výsledkov práce druhých. Štáty pôvodu, ktoré sú väčšinou ekonomicky závislé na EÚ, k prevzatiu ekonomických parazitov a rôznych kriminálnikov bezohľadne prinútiť. Jedná sa predovšetkým o tých, ktorí nie sú ochotní žiť civilizovaným spôsobom podľa európskych zákonov a praxou osvedčených pravidiel a dokonca sa snažia presadzovať v Európe právo šaría nezlučiteľné s európskym právom.

Protiraketový štít USA v Európe a reakcie naň

Protiraketový štít sa v Európe buduje od začiatku výroby rakiet schopných niesť jadrové hlavice. Projekt striedal projekt, dohoda dohodu, ale v praxi sa moc nezískalo. Protiraketová obrana sa budovala, demontovala a výrobcovia bohatli. Každý protiraketový systém tvoria radary, ktoré sú schopné detekovať odpálenie a sledovať trasu letu rakety, prípadne rakiet. Druhým základným článkom je raketový systém, ktorý má rakety či ich diely zničiť. Prieskum dopĺňajú špionážne družice. Iné systémy, predovšetkým laserové, sú na úrovni prototypov a majú nejasnú účinnosť na strategickej úrovni.

Niektoré typy moderných raketových systémov, ktorými disponuje Rusko, majú viac jadrových hlavíc. Ako rakety, tak kontajnery s hlavicami a v niektorých prípadoch aj jednotlivé hlavice môžu manévrovať, čo znižuje pravdepodobnosť ich zásahu. Kontajner s hlavicami, prípadne jednotlivé hlavice sa od nosnej rakety oddeľujú už v prvej fáze letu. Tvoria veľmi malý a ťažko zasiahnuteľný cieľ. Aj v prípade nepriameho zásahu nemusí dôjsť k zničeniu hlavice a tá bude pokračovať v lete, len na kratšiu vzdialenosť. Vplyv bude úplne nevypočítateľný. Navyše možno predpokladať použitie falošných hlavíc, ktoré zaplnia ako ciele oblohu a zahltia protiraketovú obranu, ktorá disponuje iba limitovaným počtom rakiet, ktoré možno odpáliť naraz.

Protiraketovým systémom viac či menej efektívnym disponujú USA a Rusko. Snažia sa o neho EÚ (Meads) a Čína. Rôzne kvalitné podsystémy vyvinul Izrael v spolupráci s USA. Účinnosť súčasnej americkej protiraketovej obrany možno odhadnúť medzi 20 až 30 percentami. To znamená, že 70 až 80 percent rakiet či hlavíc preletí. Stačí len odpáliť ich väčší počet. Niektoré segmenty protiraketovej obrany, predovšetkým americký námorný systém Aegis majú navyše malý dosah a rakety protivníka ho preletia.

Rozmiestnenie systému protiraketovej obrany zásadným spôsobom zvýhodňuje USA z hľadiska útoku na Rusko. Zo strategického hľadiska sa javí ako útočný faktor či faktor zvyšujúci pravdepodobnosť úspešného útoku. Výrazne totiž skracuje reakčné časy ruskej obrany a možnosť vedenia včasného protiúderu v prípade napadnutia americkými raketovými a leteckými útočnými systémami.

Bez ohľadu na doteraz nízku efektivitu tlačí americká protiraketová obrana Rusko k zavádzaniu nákladných raketových systémov, ktoré takouto „obranou“ ľahšie preniknú. Znižuje predovšetkým pravdepodobnosť zasiahnutia územia USA, a tým zvyšuje pravdepodobnosť strát v Európe, predovšetkým východnej, odkiaľ budú operovať americké vojská. Jedná sa predovšetkým o územie Ukrajiny a Poľska, čo americkej stratégii nepáli. Tam totiž budú padať aj zostrelené jadrové hlavice. Zodpovedá to starej americkej doktríne meča a štítu, kedy USA mali viesť jadrové údery proti (vtedy) ZSSR a Európa inkasovať sovietský protiúder.

Ak sa v rámci prvého stretu podarí vyradiť hlavné sledovacie radary v Poľsku, Rumunsku a Turecku, poklesne efektivita obrany Európy ešte podstatne nižšie. Radar v Turecku je vlastne z hľadiska obrany Európy zbytočný, stačí sa pozrieť na mapu. Radary pritom tvoria pomerne veľký a málo odolný cieľ. Možno ich zničiť aj útokom pešieho družstva, takže nie je potrebné ani leteckého, či raketového úderu. Ich životnosť je možné v prípade vojny s Ruskom odhadovať nanajvýš na desiatky minút. Protiraketový systém bude potom schopný pôsobiť iba lokálne s obmedzenou účinnosťou.

Takisto odpaľovacie zariadenia, radarové a riadiace stanovisko amerického protiraketového mobilného systému, ktorý vychádza z protileteckého systému Patriot majú minimálnu odolnosť z hľadiska vzdušného i pozemného útoku. S trochou nadsadenia možno konštatovať, že stačí vyradiť generátor, ktorý systém zásobuje elektrickou energiou. Americký protiraketový systém je z hľadiska bezpečnosti Európy iba veľká ilúzia a je výhodný len pre počiatočnú fázu amerického útoku na Rusko.

Ohrozenie humanitárnych pracovníkov na Lesbosu vrátane Chovanca

Ďalší doklad toho, že ideologicky podmienená a zhora nakomandovaná humanita nie je humanitou, ale bezpečnostným hazardom. Zúfalé utajovanie reality islamskej invázie a snaha o umlčanie kritiky sú stále menej účinné. Je dobré, že minister vnútra osobne spoznal realitu. Môže o nej porozprávať partajním kolegom Sobotkovi, Dienstbierovi a ich islamizačnej partii. Takzvaní utečenci sa bijú medzi sebou ako zver a napádajú v bezpečnej krajine svojho ochrancu – ukážka islamského multikulturalizmu a multietnicismu v praxi. Namiesto radosti nad tým, že si zachránili životy, prekypujú agresivitou a požiadavkami a nielen v Grécku. Vo Francúzsku je to podobné, pričom dokonca aj podľa členky firmy ÁNO predstavujú vyše 90% osadenstva v tábore v Calais mladí muži! Prakticky všetci sú moslimovia. Integrácia, ktorú rovnako nikto nepotrebuje, zlyháva už na svojom počiatku. Niet čo dodať. Prax je kritériom pravdy.

Migračné trasy potom, čo sa uzatvára Rakúsko. Pôjdu cez Slovensko a cez nás?

Opäť som sa pozrel do mapy a stále nechápem, prečo tak nerobia aj druhí? Neustále omieľanie tejto možnosti postráda logiku. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že všemožne mediálni bezpečnostní experti a analytici, ktorí v živote analýzu ani nevideli a nezdvihli zadok z kresla pri internete, sa takisto neobťažovali ani pozrieť na mapu Európy. Od balkánskej a talianskej trasy oddeľujú naše územie Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Rakúsko. Všetky tieto krajiny už chráni, alebo sú schopné účinne brániť svoje hranice pred väčším náporom Ilegálov.

Nemožno samozrejme vylúčiť prienik desiatok či stoviek osôb. Tie však môžeme buď poslať bez zdržiavania do Nemecka, kam smerujú, alebo ich bez meškania zatknúť a uvrhnúť do väzby v súlade s platnými zákonmi. Prichádzajú z bezpečných európskych krajín, takže sa nejedná o akýchsi utečencov, ale ilegálov vedome porušujúcich zákon, a to organizovane. Ide o organizovaný zločin! Na základe toho by mali byť ako bezpečnostné riziko držaní bez možnosti voľného pohybu a v najkratšom možnom termíne poslaní domov, a to aj násilím. Neustále vedomé a zámerné porušovanie platných zákonov EÚ i členských krajín pod pláštikom humanity je veľmi zlým príkladom pre občanov v celej EÚ. Zákony musia platiť pre všetkých, alebo pre nikoho!

Časť slovenských hraníc dobre chráni divoký Dunaj, východnú hranicu zase hory. Pochybujem, že Rakúsko by si nechalo nadiktovať ďalších migrantov, nálada občianskej väčšiny je tam pred výbuchom. Svedčia o tom prezidentské voľby. Rakúsky sociálny systém je podstatne štedrejší než náš, takže prečo by ilegálovia tiahli k nám? Maďarský prezident Orbán má z tohto hľadiska neotrasiteľnú podporu občianskej väčšiny a proislamský prezident Kiska na Slovensku nie je ani vidieť.

Ilegálovia k nám môžu reálne prenikať vo väčšom množstve iba z Nemecka. K tomu sa však nemajú, pretože v našej asociálnej krajine im pšenica parazitovania nekvitne, aj keď mnohí politici a neziskovkári by ich radi prilákali, aby mohli demonštrovať svoje slouhovstvo. Naopak nemecké hranice sú prakticky stále otvorené. Možno predpokladať, že ilegálovia sa pokúsia prenikať do Nemecka z Talianska cez Švajčiarsko, ak sa im to dovolí, ale skôr okľukou cez Francúzsko, ktorá doteraz prekypuje socialistickým multikulturalizmom. Ďalšou možnosťou je ťahanie Ilegálov cez Ukrajinu s pomocou tamojšej antinárodnej oligarchickej vlády. Ovšem bieloruské, poľské a slovenské hranice sú pre nich problém.

Pre našu republiku predstavuje najväčšie ohrozenie legalizácie ilegálov a ich násilné prideľovanie, prípadne súhlas našej vládnej reprezentácie s ich umiestňovaním na našom území. Ďalšou cestou je ubytovávanie legalizovaných ilegálov z Nemecka rôznymi kšeftármi na našom území s podporou proimigrantských politikov a neziskovkárov.

Dôležité je predovšetkým zabrániť pokusom o ich integráciu na našom území, a tým vytvoreniu početnej islamskej komunity slúžiacej ako základ islamského agresívneho salafismu, nátlakových akcií z hľadiska obliekania a stravovania proti európskemu štandardu a v neposlednom rade aj terorizmu. Ekonomické dôvody pre integráciu neexistujú, vlastných nezamestnaných máme dosť, stačí len ponúknuť im slušné platy a nehľadať lacných otrokov medzi tými, ktorí rovnako neprišli za prácou.

Rovnako je nutné zabrániť nezmyselným pokusom o rozmiestňovaní moslimov do menších aglomerácií, pretože sa rovnako v krátkej dobe spoja v mestách. Rozmiestňovanie nikdy nikde nefungovalo. Stačí sa pozrieť na Paríž alebo Londýn, kde sú celé cudzinecké štvrti. A nikto ich nenútil, aby sa tam ubytovávali. Problémy môžeme vyriešiť tak v krajských, tak v parlamentných voľbách odstránením politikov a strán podporujúcich otvorene či skryto islamizáciu.

zdroj: parlamentnilisty.cz

Dánom dochádza trpezlivosť a chcú bojovať proti radikálnemu islamu v krajine

Dánom dochádza trpezlivosť a chcú bojovať proti radikálnemu islamu v krajine

Kodaň – Dánsko pripravuje nový zákon, ktorý má bojovať proti radikálnemu islamu v krajine. Povoľuje odobratie štátneho občianstva imámom, ktorí hlásajú veci odporujúce tamojšej morálke a zákonom.

Začiatkom marca bol dánsky imám Abu Bilal pristihnutý pri kázni, v ktorom nabádal ku kameňovaniu a zabíjaniu. Nebolo to prvýkrát, kedy sa mešita Grimhøj v Aarhuse ocitla pod drobnohľadom kvôli ich kázaniu.

Dánsky premiér, Lars Løkke Rasmussen, po incidente vyzval k vytvoreniu návrhov na riešenie problému a nechal sa počuť, že je ochotný kvôli tomu upraviť aj ústavu.

Dánski politici na to zareagovali a hodlajú proti takémuto radikálnemu islamu v krajine bojovať. Pripravili zákon, ktorý by mal imámom hlásajúcimi veci odporujúce tamojšej morálke či zákonom, odobrať dánskej občianstvo.

Návrh zákona, ktorý pripravila protiimigračná Dánska ľudová strana a ktorý bude prednesený premiérovi, už podľa denníka The Local získal predbežnú podporu aj od vládnucej Liberálnej strany, opozičných sociálnych demokratov a konzervatívnej strany. Je teda pravdepodobné, že získa väčšinu v parlamente.

„Samotná ústava hovorí, že každý môže praktizovať svoju vieru, ak to však nie je v rozpore s morálkou alebo neznepokojuje verejný poriadok. A ak niekto káže násilie na ženách či ukameňovanie, tak to podľa môjho názoru verejný poriadok ohrozuje. Niektorí z týchto ľudí sú dánskymi občanmi a myslíme si, že by im občianstvo malo byť odobraté „uviedol v rozhovore pre noviny Berlingske hovorca Dánskej ľudovej strany v otázkach imigrácie, Martin Henriksen.

Podľa hovorcu Liberárnej strany, Marcusa Knuth, sa jedná o dobrý nápad. „Musíme proti podobnému prostrediu tvrdo zakročiť. Nejde len o imámov. Tieto mešity pomáhali vytvárať rad sýrskych bojovníkov a môžu byť hrozbou pre národnú bezpečnosť,“ komentoval situáciu.

Za to sú tiež sociálni demokrati, ich hovorca, Trine Bramsenová, potvrdila, že sú otvorení všetkým riešeniam, ktoré pomôžu zastaviť radikalizáciu.

Podľa prezidenta aarthustkej mešity, Oussama El-Saadího, však takýto krok bude mať opačný účinok. „Problém takto nevyriešime. Nerozumiem podobnému mysleniu. Dánsko je snáď najlepšia krajina, v ktorej by som mohol žiť. Nemám záujem to ničiť,“ a upozornil, že Abu Bilal je pôvodom Palestínčan, avšak nemá ich občianstvo a stal by sa teda človekom bez štátnej príslušnosti.

zdroj: zahranicni.eurozpravy.cz

Projekt EUROMED: Roky plánovaná islamizácia Európy.

Projekt EUROMED: Roky plánovaná islamizácia Európy.

Myslíte si, že súčasná imigrantská vlna je čosi súčasného, čo vzniklo spontánne, len na základe súčasnej situácie v Afrike a na Blízkom východe, čo nemá korene v minulosti? Mýlite sa.

Pred rokmi bol v tichosti zahájený proces známy pod skratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či skôr barcelonský proces, ktorý v sebe okrem posilňovania kultúrneho, ekonomického a politického partnerstva medzi členskými štátmi EÚ a stredomorskými susedmi, ukrýva doplnenie počtu obyvateľov starého kontinentu metódou presídľovania.

Zmyslom projektu, ktorý sa pôvodne vyvinul z dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami v oblasti Stredozemného mora (EU – MEFTA) je posilnenie spolupráce v oblasti správy cielenej migrácie medzi partnerskými štátmi. Okrem štátov Európskej únie sem patrí Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýria, Maroko, Tunisko a Palestína. Deklarovanými cieľmi sú propagácia možnosti legálnej migrácie, vysvetľovanie výhod migrácie vzhľadom k trvalo udržateľnému rozvoju, boj proti nelegálnemu obchodu a ilegálnej migrácii. Za projektom stojí Európska komisia a DG Eurpe Aid, ktoré ho aj financujú.

Program počíta s prisťahovaním 56 miliónov moslimov do krajín dvadsaťsedmičky medzi rokmi 2010 – 2050. K tejto číslici dospel štatistický úrad EÚ Eurostat. Predbežný odhad 56 miliónov či dokonca 80 miliónov migrantov, ako uvádza Salim Murad z New york University in Prague, má vyrovnať demografický úbytok v celej Európe.

Projekt EUROMED je vedený na ministerskej úrovni a medzi odborníkmi, ktorí majú za úlohu spracovať zákonné predpisy a nariadenia v oblastiach migrácie. Projekt je zatiaľ v stave príprav a zároveň aj odkladu na rok 2012. V masmédiách sa o ňom prakticky nehovorí, na internete sa mu venujú poväčšinou weby s kritickým pohľadom na islamský fundamentalizmus, džihád aj zákon šaría.

Už v súčasnosti aj napriek odkladu spustenia projektu EUROMED – existujú európske mestá a štáty, kde je EUROMED takmer realitou. A je potrebné zdôrazniť, že sa praktické skúsenosti spomínaných lokalít diametrálne rozchádzajú s očakávanými cieľmi.

Je vôbec v záujme súčasných Slovákov a Čechov, poťažmo Európanov, podporovať tento projekt? Aké sú pozitíva a negatíva? Má Slovenská a Česká republika možnosť odmietnuť podieľanie sa na jeho realizácii – tj. byť dobrovoľným alebo nedobrovoľným príjemcom tisícov prisťahovalcov z moslimských krajín?

Pre začiatok je nutné zhodnotiť možné pozitíva a negatíva EUROMED projektu. Údajnými pozitívami tohto projektu sú podpora dôchodkového systému, posilnenie väzieb medzi národmi a kultúrami okolo stredozemného mora a v neposlednom rade eliminácia ilegálnej migrácie.

Ako už bolo povedané vyššie, negatíva sa prejavujú už v súčasnosti, ešte pred oficiálnym spustením projektu. Jedná sa najmä o národnostnú a kultúrnu intoleranciu sprevádzanú pouličnými nepokojmi, ale ide aj o nechuť prisťahovalcov rešpektovať zákony a zvyklosti hostiteľskej krajiny – pozri zákony niektorých európskych krajín o zákaze zakrývania tváre burkou, zákaz týkajúci sa žien a ich šatiek.

V našich zemepisných šírkach sa so znepokojením sledujú aj najrôznejšie iniciatívy moslimských menšín, ktoré prichádzajú so snahou budovania modlitební a mešít.

A ak sa bavíme o možnosti, že by Slovenská a Česká republika eventuálne odmietla podieľať sa na realizácii tohto projektu? V Lisabonskej zmluve sú obsiahnuté mechanizmy, ktoré umožnia Európskej únii na základe spoločnej imigračnej politiky a riadenia migračných tokov prerozdeľovať imigrantov medzi jednotlivé štáty EÚ. Ak by SR s niečím takým nesúhlasila, nemôže príliv imigrantov na svoje územie zablokovať, pretože už nemá právo veta.

Ľuďom bolo po niekoľko rokov vštepované, že multikulturismus je jednoducho ten „dobrý, dobrý, správny a politicky korektný“. Režisér van Gogh – podrezaný fanatickým moslimom povedal: „Multikulturismus je zdvorilé ustupovanie agresívnemu hosťovi, ktorý Vám prišiel obývať dom“. Nemecký autor Thilo Sarrazin vo svojej knihe islam kritizuje ako zdroj násilia a obviňuje islamských imigrantov z toho, že sa nechcú integrovať. Sarrazin hovorí: „Žiadne iné náboženstvo v Európe nemá také požiadavky, a žiadna iná imigrantská skupina nezávisí toľko na sociálnom systéme, a žiadna nie je tak spojená s kriminalitou“. Názory na islamizáciu sú skutočne rozdielne. Proste jedni tlieskajú a druhí zúria, veľa sa tiež medzi našincami hovorí o tom, že Európa už dávno nie je kresťanská. To všetko sa deje aj cez tragickú skúsenosť Spojených štátov Amerických z 11. septembra 2001, keď bojovníci sa Al Káidy rozhodli zničiť budovy Word Trade Centre v New Yorku (pravda o WTC).  Týmto dátumom je odštartovaná neuveriteľná kopa bezpečnostných opatrení, prehliadok, scanov kabeliek či iných príručných batožín, jednoducho vyjadrené „bezpečnostné šikanovanie“, ktoré sa dotýka každého a nielen európskeho jednotlivca. Aj tieto udalosti a mnoho podobných, ktoré sa odvtedy udiali, ovplyvnili vnímanie a prijímanie moslimských obyvateľov ešte stále väčšinovým obyvateľstvom Európy.

Historicky to však nie je prvýkrát, kedy sa Európa cíti ohrozená, boli to v minulosti aj mohamedáni, kto európsky kontinent okupoval. Je však potrebné si zdôrazniť, že obyčajne sa národy zomkli, keď sa cítili v úzkych, obhajovali svoje územia, tradície, ženy a deti. A následne svoje tradície opäť oživili. Európska únia, aj napriek varovaniu jedného z najväčších euroskeptikov v dejinách EÚ Václava Klausa, už zrejme rezignovala na udržiavanie tradičného života na starom kontinente, vzdala tiež boj o tradičné náboženstvo, hodnoty, spôsob života – vlastne o akúkoľvek neislamskú existenciu. Naozaj je za tým všetkým len dlhodobý úbytok európskej populácie?

So smutnou realitou úbytku obyvateľstva sa potýka aj SLovenská a Česká republika. Naša populačná krivka je „živená,“ rovnako ako v iných štátoch Európskej únie, najmä deťmi imigrantov. Cudzincov teraz v ČR žije cez 410 000 a legálne ich ich tam pracuje necelých 300 000. Štatistiky uvádzajú, že napríklad v prvom polroku 2010 išlo na konto migrácie až 90 percent celkového prírastku obyvateľov ČR, kedy sa zo zahraničia prisťahovalo o skoro 51,4 tisíce ľudí viac, než sa vysťahovalo. Počet obyvateľov Českej republiky stúpol medziročne o 65 tisíc na terajších viac ako 10 miliónov, čo výrazne ovplyvnili práve prisťahovalci zo zahraničia.

Nevyhnutnou podmienkou pre udržanie funkčnosti súčasného dôchodkového systému je predpoklad, že všetci prisťahovalci budú pracovať a platiť dane. S tým, že myšlienka je to pekná, ale k realite má ďaleko sa teraz stretávajú napríklad Francúzsko a Veľká Británia. Tie majú v súčasnosti na svojich územiach celkom asi desať miliónov moslimov. Očakávaného ekonomického prínosu sa však nedočkali. Imigranti nielenže nič Európe neprispievajú, snáď len s výnimkou Turkov v SRN, ale naopak zvyšujú počas recesie jej nezamestnanosť aj náklady vynakladané sociálnym záchytným systémom oboch štátov. Starý kontinent však nie je ústretový len povoľovaním prisťahovalectva vyznávačom islamu.

Nemalá finančná podpora poskytovaná moslimským krajinám je snáď ešte významnejšou počinou potvrdzujúca nadštandardné vzťahy Európy s moslimským svetom. Finančnou podporou krajín vyznávajúcich islam sa zaoberá rad medzinárodných konferencií. Jednou takou bola aj konferencia v Paríži, počas ktorej získali Palestínčania od západných krajín prísľub darov vo výške až 7,4 miliardy dolárov, ktoré by mali byť použité na realizáciu sna palestínskej samosprávy o palestínsky štát. Prekvapením už ani nie je, že najviac peňazí venovala Európska únia – 650 miliónov dolárov. Nasledujú Spojené štáty s 555 miliónmi dolárov a v neposlednom rade Saudská Arábia. Konferencie v Paríži sa zúčastnili zástupcovia 68 štátov a 20 svetových organizácií.

Treťou najväčšou moslimskou krajinou v EÚ je Nemecko, ktorá si moslimov doslova rozmaznáva, ich má na svojom území už viac ako tri milióny. Pre 120-tisícovú komunitu moslimov teraz v nemeckom Kolíne nad Rýnom vzniká jedna z nejväčších mešit. Už čoskoro nebudú turisti obdivovať len kolínsku katedrálu, ale aj minarety, ktoré v Ehrenfeld postaví Turecko-islamská únia (Ditib). Projekt bude stáť okolo 20 miliónov eur a zaplatia ho príspevky 800 združení patriacich k Ditib. Rozhodnutie podporili nemeckí sociálni demokrati, zelení, liberáli a ľavica. Kupola modernej stavby má dosahovať 35 metrov a po stranách vyrastú dva 55 metrov vysoké minarety. V EÚ je momentálne priemerná pôrodnosť belošských mamičiek 1,3 dieťaťa na matku. Podľa prieskumu by to však muselo byť minimálne 2,1. Pri hodnotách nižších, nemožno udržať populáciu a nastáva vymieranie národa. Žiadna kultúra na svete neprežila, ak nemala pôrodnosť nad 1,9 dieťaťa na matku.

Za všetkým ale nie sú iba rodičky, ale tiež islámská imigrácia, ktorá od roku 1990 tvorí asi 90 percent všetkého európskeho prisťahovalectva. Súmrak tradičných náboženstiev a kultúr v Európe padá na rad európskych krajín. Jednou z nich je Francúzsko, u ktorej sa odhaduje prechod na islam za necelých štyridsať rokov, rovnaký osud čaká aj Veľkú Britániu, kde už je cez tisíc mešít, niektoré prestavané z kostolov. V Holandsku bude mať islam väčšinu už za pätnásť rokov a ešte skôr budú ruskú armádu tvoriť z takmer polovice moslimovia. Len Nemecko vraj vydrží s prechodom na islam až do roku 2050. Otázkou zostáva, ako dlho môže trvať, než sa v Slovenskej a Českej republike úplne pokojnou cestou dostanú do parlamentu zástupcovia moslimov, než začnú mať väčšinu, a kedy naše ženy začnú nosiť šatku?

Za 20 rokov má byť v Európe aj vďaka programu EUROMED počet moslimov viac ako 104 miliónov. Libijský vodca Muahamar Kadáfi v roku 2008 vyhlásil: „Prečo umierať za islam? Nepotrebujeme už teroristov ani samovražedných atentátnikov. Cez 50 miliónov moslimov v Európe ju sami zmenia za pár desiatok rokov na islamský kontinent … „A off rekord potom vyhlásil:“ utlčieme vás vagínami našich žien „.

Podľa štúdie americkej Brookings Institution moslimská pôrodnosť trojnásobne presahuje pôrodnosť nemoslimských Európanov, a tak sa do roku 2015 moslimské spoločenstvo rozrastie na dvojnásobok, zatiaľ čo nemoslimská komunita sa o tri a pol percenta zmenší. Podľa inej americkej štúdie v roku 2050 bude moslimského vyznania asi pätina Európanov, a alebo aj polovica, najmä ak sa stane členom EÚ Turecko.

Čo vlastne môže spôsobiť taká islamizácia z náboženského hľadiska?

Presadiť islamský zákon šaría je jednou z povinností každého moslima. Tento islamský zákonník je inšpirovaný Koránom a príkladom proroka Mohameda, ktorý sa oženil s šesťročnou Aish a od ich deviatich rokov s ňou súložil (sunna), nariadil ukameňovanie neverných žien, usekávánie končatín zlodejom, ustanovil podradnosti žien a nemoslimov. Moslimov v Európe pribúda a s nimi aj rozsudky podľa islamu …

zroj: narodnidemokracie.cz

Obama ďakujeme ti, že si nám dal zbrane a zbavil nás Kaddáfího, urobil si pre nás veľa, odkazujú teroristi Daeš.

Obama ďakujeme ti, že si nám dal zbrane a zbavil nás Kaddáfího, urobil si pre nás veľa, odkazujú teroristi Daeš.

Teroristi vyjadrili vďačnosť americkému prezidentovi za to, že ich zbavil Muammara Kaddáfího a že im dal zbrane.

Teroristi DAEŠ zverejnili videoprejav k americkému prezidentovi Barackovi Obamovi. V prejave teroristov bol terajší americký prezident ukázaný ako veľký vodca.

Podľa extrémistov bol práve on pri zrode chalifátu a džihád pozdvihol na novú úroveň. Za zásluhu Baracka Obamu teroristi DAEŠ považujú predovšetkým zničenie Muammara Kaddáfího. Môžeme si pripomenúť Afganistan, George Bush nám priniesol Irak, ale skutočným hrdinom je Obama, ktorý bol u počiatkoch nášho chalifátu. Vďaka nemu sa nám podarilo zbaviť sa nesúhlasných štátov, ktoré sa neriadili zákonmi šaría. Obama bol schopný nás zbaviť Kaddáfího, ktorý bol pre nás prekážkou v nastolení práva. Teraz, vďaka milosrdnému Alahovi, sú všetky naše skupiny zjednotené, je uvedené vo vyhlásení.

Teroristi vyhlasujú, že práve vďaka americkému prezidentovi majú zbrane, s ktorými bojujú proti Obamovým nepriateľom. Na záver ho teroristi vyhlasujú svojim kalifom. Obama, dal si nám zbrane, ktoré používame proti Tvojim nepriateľom. Urobil si pre nás veľa, Obama, preto Ťa vyhlasujeme naším kalifom, naším sprievodcom na ceste k Alahovi, vyhlasujú teroristi.

zdroj: ac24.cz

Rusko odpálilo z ponorky presné rakety a zlikvidovalo veliteľské stanovište islamského štátu.

Rusko odpálilo z ponorky presné rakety a zlikvidovalo veliteľské stanovište islamského štátu.

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video skupinového štartu rakiet s plochou dráhou letu morskej dislokácie Kaliber z ponorky Rostov na Done v Stredozemnom mori.

Bol to prvý štart vysoko presných rakiet Kaliber, ktorý sa uskutočnil z polohy pod vodou. V dôsledku úderu boli zničené dve dôležité veliteľské stanovištia teroristickej organizácie Islamský štát (v arabskej variante Daiš) v sýrskej provincii Rakka, informuje ministerstvo obrany.

zdroj: ac24.cz