Povolávací rozkaz - Kto by odmietol nastúpiť do vojny, hrozil by mu pobyt za mrežami.

thumbnail

Na Slovensku hrozí, že na 70% muži vo veku od 18 do 55 rokov dostanú povolávacie rozkazy nastúpiť do vojny!

Vychádzame z vyjadrenia premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý tvrdí, že na Na Ukrajine na 70% hrozí vojenský konflikt.

V tak vážnej situácii sú média ticho! Čo teda urobia občania Slovenska v prípade, ak konflikt nastane?

Odporúčame masovo sa spojiť. Ako?

Zdieľajte a pošlite svojim známym

Položme si otázky:

Chcú ísť Slováci bojovať a zabíjať Slovanov ? NIE, URČITE NECHCÚ!
Aký by mali mať na to dôvod ? ŽIADNY! pretože obyvatelia žiadneho štátu na svete nás nechcú ani nepotrebujú napadnúť.

Sme presvedčený a s istotou tvrdíme, že obyvatelia akéhokoľvek štátu na svete nechcú ísť bojovať, vraždiť a zapájať sa do vojen. V referendách by to bežní občania potvrdili všade na svete.

Iba bohatí oligarchovia túžia mať moc vo svojich rukách a diktovať celej planéte to, čo oni určia.

Povolávací rozkaz:

Kedy musí muž nastúpiť na brannú povinnosť:

 • Keď 1. januára v kalendárnom roku dovŕši 19 rokov.
 • Keď má trvalý pobyt na Slovensku.
 • Keď nadobudol štátne občianstvo 1. januára v roku, v ktorom dovŕši 19 rokov.

Odvedení by boli:

 • Muži vo veku od 19 do 45 rokov. Platí to pre mužov vojakov 1. alebo 2. stupňa v zálohe.
 • Muži vo veku od 19 do 55 rokov. Platí to pre mužov, ktorí odišli do zálohy s minimálnou hodnosťou slobodník.
 • Aj muži, ktorí neabsolvovali základnú vojenskú službu. Tí by najskôr museli absolvovať odvod. Potom by museli prejsť komplexným výcvikom.

Kedy nemusí muž nastúpiť na brannú povinnosť:

 • Keď sa stal nespôsobilým vykonávať mimoriadnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného územnou vojenskou správou.
 • Keď prestal byť občanom SR.
 • Keď skončil trvalý pobyt na SR.
 • Keď by mal ťažké zdravotné postihnutie.
 • Keď by bol pozbavený právnych úkonov.
 • Keď by zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.


Kto by odmietol nastúpiť na brannú povinnosť, hrozil by mu pobyt za mrežami.

Zdieľaj tento článok

Páči sa Vám Pán Občan?


Chceme MIER, pridaj sa >

Čo si o tom myslíte? komentujte :)