Názov občianského združenia: Pán Občan

IČO: 42277647
Dátum vzniku: 17.09.201
Registrované na ministerstve vnútra pod číslom: VVS/1-900/90-40051

Občianske združenie Pán Občan

Nie sme zaujatí voči žiadnej politickej strane, ale voči globálnemu systému, ktorý ovláda náš štát. Sme za to, aby politické strany medzi sebou nesúperili iba v záujme získania moci, na úkor Pána Občana, ale aby spolupracovali a predkladali spoločné riešenia v prospech Pána Občana.

Našim cieľom je zjednocovať občanov a poskytnúť im nástroje, ktoré napomôžu k riešeniu najvážnejších problémov v našom štáte.

Najvážnejším problémom podľa nás nie je nezamestnanosť, zúfalé zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a iné odvetvia, ale Vláda, Parlament a Štátna správa, ktorá je ovládaná finančnými skupinami parazitujucími na úkor Pána Občana.

Občianske združenie Pán Občan sa nesnaží dostať do mocenských štruktúr. Naším cieľom je poukazovať demokratickým spôsobom v zmysle ústavy SR na vážne problémy, navrhovať riešenia a poskytnúť vhodné nástroje pre občanov, ktorí majú snahu zmeniť systém v nášom štáte v prospech Pána Občana.

Občianske združenie Pán Občan bude napomáhať k zmene systému združovaním občanov, odborníkov a ich návrhov na zmeny, zákonným spôsobom žiadať politické strany, resp. neskorumpovaných politikov v mene väčšiny občanov o riešenie problémov v našej republike. Podľa prístupu oslovených politických strán, resp. politikov k návrhom na zmenu budeme občanom odporúčať koho voliť, resp. nevoliť.


Pomáhame Slovákom zjednotiť sa.
Tu sa prosím pridaj, buď PÁN OBČAN


Tiež sa prosím pridaj do skupiny Pán Občan na FACEBOOKU