Vážený Pán Občan!

Ak vám systém SR ublížil, ak vám zobrali neoprávnene dávky v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie ak vám odobratie dávky spôsobilo existenčné problémy, alebo vás štát exekvuje pre niečo čo ste nespôsobili, /napr. náhradné výživné/ kontaktujte nás.

Zašlite nám prosím kópiu rozhodnutia, samozrejme zo začiernenými osobnými údajmi.

Začíname boj proti sociálnej likvidácii občanov SR!

Dosť sociálneho a exekučného zbedačovania!


Bibiana Trubačová
0919 352 211
trubacovabibiana@gmail.com
o.z. Esther
o.z. Stop exekúciám

Podporuje:
o.z. Pán Občan

Ak vám systém SR ublížil, pridajte sa.

PRIDAJ SA >